Finalitat del Consell Senior de Premia de Mar

El Consell Senior és una associació sense ànim de lucre que funciona gràcies als seus col·laboradors que son voluntaris.

L'objectiu és facilitar que les persones majors de 50 anys realitzin activitats de caire social, formatiu i d'esbarjo.

La Seu del Consell Sènior és al Centre Cívic. L'Ajuntament ens facilita l'ús d'espais per realitzar les activitats. .

Per afiliar-se al Consell Sènior només cal obtenir el carnet, que un cop fet, no s'ha de renovar.

El cost de l'afiliació és de 5.-€.

Per participar a les diferents activitats realitzades per formadors voluntaris, es paga una quota de 10.-€ cada inici de curs.

Si es fa més d'una activitat, la quota a partir de la segona és de 5.-€ per curs.

Aquests pagaments són per cobrir les despeses de funcionament (ordinadors, impressores, fotocòpies, telèfons, documents, etc.)


Activitats

Sopars i dinars de germanor.

Oci cultural amb sortides a concerts, representacions teatrals i visites culturals.

Tertúlies sobre temes d'actualitat.

Participació en programes de ràdio.

Cursos de formació en noves tecnologies (Informàtica i Internet, fotografia digital, telefonia mòbil, aparells d'àudio o televisió digital), maduresa vital, tai-txi, preparació a la jubilació o sardanes.

Assessorament i informació a que consigni la memòria històrica del municipi a través de material gràfic antic.

Butlletí d'activitats.

Punt de trobada intergeneracional i programa "Joves i Sèniors en acció".